Lärande exempel i Stockholm

kl. av | Taggar: , , , ,

Den 22 november var vi på uppföljningsbesök i Stockholm. Vid vårt förra besök höll Stockholm som bäst på med att utforma en handlingsplan för hela socialtjänsten. Jag har vid flera gånger lyft upp detta som ett gott exempel – är ju som bekant förespråkare för helhetsgrepp och för en sammanhållen socialtjänst.

När vi var på vårt första besök i Linköping så suckade man över handlingsplaner och ville hellre se en plan för handling med åtgärder här och nu. Vi tog begreppet direkt. I Stockholm pratar man om lärande exempel istället för goda exempel. Vi köper det – klart att vi måste lära oss även av det som vi inte benämner som goda exempel. Det är särskilt viktigt när många organisationer benämner sig som lärande organisationer. Kanske kan lärande exempel vara en ingång till att minska rädslan för att göra fel? Vi hoppas det. Vi kommer i alla fall byta ut goda exempel till lärande exempel och vi börjar med det i Stockholms blogginlägg.

I samarbetet ingår ifrån Stockholm, Norrmalms stadsförvaltning, Rinkeby Kista och den centrala förvaltningen.

Vi började dagen med att träffa representanter från Norrmalms stadsdelsförvaltning och sedan från Rinkeby Kista. Under eftermiddagen träffade vi central förvaltning, universitet, hälso- och sjukvård och representation från båda stadsdelsnämnderna.

Norrmalm

Lokalt har Norrmalm i planen för handling identifierat tre förbättringsområden: 1) Arbetsbelastning, där man har att utgå från en enkät som från centralt håll skickats ut med tre frågor. Den ska användas oftare för att minska risken för att det bara ska vara ”en ögonblicksbild” som framkommer. 2) Administrationen, där Norrmalm har gjort studiebesök i Skärholmen som startat en administrativ enhet. 3) Introduktionen, där Norrmalm börjat med en övergripande introduktion.

Viktigt för medarbetare i Norrmalm
Viktigt för medarbetare i Norrmalm

Ett lärande exempel på medskapande, som gynnar både barnen och verksamhetens personal är barnrättsorganisationen Maskrosbarns projekt ”Pimp my soc”, som Norrmalm tagit hjälp av. Inredningen som Maskrosbarn har gjort tillsammans med barn och unga har lett till att både barn känner sig mer välkomna och att personalen upplever sitt arbete som mer meningsfullt.

Ett annat lärande exempel: Norrmalms stadsdelsförvaltning har biståndsenheten ihop med socialsekretrare inom den sociala barn- och ungdomsvården för funktionsnedsatta sedan flera år tillbaka. Detta upplevs öka barnens och familjernas trygghet samtidigt som det stärker professionen.

Rinkeby Kista

Rinkeby Kista har anställt fler socialarbetare, vilket minskat arbetsbelastningen. De har även satsat på utbildning av biträdande chefer och enhetschefer, som blivit mer trygga och coachande i sina respektive ledarroller.

I Rinkeby Kista har barnenheten bekymmer med personalomsättning. De var fulltaliga i februari, men det dröjde inte länge innan folk började säga upp sig. Sedan dess har det tagit tid för enheten att återhämta sig, trots att stadsdelsnämndens socialtjänst har ett gott rykte med ordning och reda.

I Rinkeby Kista använder socialarbetarna Karlstadmodellen i arbetet med familjehemsplacerade barn. Det ses som ett bra sätt för socialarbetare att utveckla samtalet med barn och unga. Det är ingen utredningssituation, utan ett samtal i en helt annan kontext. Socialarbetaren upplever det som otroligt uppskattat, då de får goda ord från barnen och ungdomarna.

Lärande exempel: Hembesöksprogrammet (läs mer http://folkhalsoguiden.se/nyheter/utokat-barnhalsovardsprogram-for-forstagangsforaldrar/) är ett bra, konkret arbetssätt med tidig samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Rinkeby Kista har dessutom ett bra samarbete med den privat drivna barn- och ungdomspsykiatrin, som är engagerade och kommer på möten och samverkar. Stadsdelen arbetar också med samverkan på så sätt att de samlar förskola, landsting med mer två heldagar om året för att se och lära känna varandra och prata om sina egna verksamheter. Även här borde finnas ett medskapande tycker jag; vad vill de som är i behov av samverkande verksamheter tillföra för viktig kunskap?

Eftermiddag

Universitetsrepresentanten upplevde att samarbetet kring att tillsammans med fältet forma utbildningar kunde förbättras. Ett alternativ skulle kunna vara ett pilotprojekt där studenten kan gå en kurs samtidigt som hen jobbar och får betalt, och rikta kursen mot myndighetsutövning. Representanten lyfte även AT-tjänstgöring, likt läkarutbildningen, som en vision för socionomer.

Till slutkonferensen hoppas jag att Stockholm kan bidra med lärande exempel, bland annat från sin plan för handling som har det viktiga helhetgreppet – både från centralt håll och från de olika stadsdelarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>