Luleå 24 november

kl. av | Taggar:

Det första kommunbesöket inom uppdraget var just till Luleå, den 24 maj förra året. Vi mötte redan då engagerade kommunföreträdare som arbetade utifrån ett helhetstänk för barn och unga oavsett hur organisationen såg ut. Vi har haft lite kontakt med Luleå mellan besöken då vi fått frågor om vilka kommuner som har stabilitet utifrån att Luleå i likhet med många andra kommuner har brottats med hög personalomsättning.

lulea

Den 24 november, ett och ett halvt år senare, var vi på uppföljningsbesök i Luleå. En intressant dag med en givande dialog med politiker, medarbetare, chefer och fackliga företrädare utifrån vilka förutsättningar som finns för en sociala barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Mycket förbättringsarbete har gjorts i Luleå och mycket arbete är också på gång.

Förebyggande och tidiga insatser på hemmaplan är ett område som Luleå kommun verkligen har satsat på genom att medel ifrån placeringskontot överförts till förebyggande arbete, detta har inneburit att antalet placeringar och även vårddygn har minskat rejält. En annan stor satsning och en prioriterad fråga har varit personalförsörjningen där man har förstärkt med fler administratörer och även med fler socialsekreterare och enhetschefer. Utöver detta har en lönesatsning gjorts inom barn och ungdom för att göra arbetet mer attraktivt och man har nu många sökande De politiker som deltog under dagen lyfte vikten av att stärka professionen, att ge dem mandat genom att öka delegationen.

Ett förbättringsområde som identifierades vid förra besöket och också vid detta besök var att stärka delaktighet och medskapande för dem som verksamheten är till för.

Tillgänglighet och öppenhet var en fråga som Luleå hade med i sin plan för handling och då inte minst att vara proaktiv i sin information ifrån socialtjänsten till allmänheten, vilken hjälp finns att få ifrån socialtjänsten, en kunskap som behöver öka, har vi märkt på vår rundresa. Från familjevåldsteamet berättade man att möjligheten att kontakta dem utan att en utredning behöver göras ledde till 175 nya kontakter under det första året med familjer som varit helt okända för socialtjänsten tidigare och 200 under påföljande år. Ett tydligt bevis på vikten av öppenhet och tillgänglighet! Samverkan med landstinget och med länet i övrigt har börjat komma igång men där beskrevs arbetet vara i sin linda. Ett folkhälsoprojekt ska startas där man tillsammans med skolan ska arbeta för att arbeta med barn som visat tecken på utanförskap genom låg närvaro.

Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om Lust och motivation inom socialtjänsten, LUMO. Inger Köysti som representerade det regionala utvecklingsarbetet under dagen berättade att en ny studiecirkel hade startats som kan bidratill att stärka den professionella självkänslan, förmågan och kunskapsbasen hos nya socialarbetare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Sammanfattningsvis, en mycket innehållsrik och hoppingivande dag. En god lunch avnjöts med strålande utsikt över älven!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>