Luleå!

kl. av | Taggar: ,

Nyligen var vi på kommunbesök i Luleå. Dagen var intensiv – vi höll på från åtta på morgonen till elva på kvällen – och fylld med kloka tankar och reflektioner.

Mycket tid gick åt till att diskutera tvärprofessionellt arbete. Det är en viktig fråga, då det många gånger finns stuprör mellan verksamheter som försvårar medborgares kontakt med socialtjänsten. Som del i att ändra det kommer företrädare för landstinget att bjudas in till nästa års besök i Luleå.

Glädjande nog har Luleå redan utformat en handlingsplan med mål att jobba mot som kommer att följas upp under nästa års återbesök, till exempel en ökad brukarmedverkan och samverkan. Ni kan läsa mer om handlingsplanen på Luleås hemsida här.

Resultat+och+handlingsplan+2015-06-22

Något som jag också tycker är viktigt att skriva om är de berättelser vi tog del av under dagen. Det var barn och vårdnadshavare som berättade om sina erfarenheter av socialtjänsten. Jag upplevde det som mycket givande, då de personer vi pratade med inte bara hade gott att säga. Det var alltså både ris och ros. Att Luleås kommun föreslog att jag pratade med personer som har en blandad uppfattning av socialtjänsten är ett sundhetstecken tycker jag – det tyder på en både mogen och modig organisation. Såklart väldigt bra för uppdraget, då grunden i uppdraget är dialog, samverkan och en gemensam kraftansamling.

Jag och Petra avslutade dagen med att låta alla intryck sjunka in under en promenad längs med vattnet. Otroligt vackert.