Många vill hjälpa till

kl. av | Taggar:

När vi kom till Tyresö den 17 september uppmärksammade vi en ny, välkommen trend. Många medborgare hör av sig till kommunen för att de vill hjälpa till och bidra med stöd för det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Även i Göteborg var det så och flera artiklar har uppmärksammat detta. Vi hoppas förstås att kommunerna, trots pressad situation, har möjlighet att omprioritera för att kunna ta hand om engagemanget och den viktiga kraft det utgör. Vi pratar ofta om en gemensam kraftsamling och därför är det viktigt att allt stöd som erbjuds fångas upp.

 

Kommunen berättade om flera verksamheter som de är stolta över:

  • En av fritidsgårdarna har blivit HBTQ-certifierad
  • Arbetet med en återvändandeskola. Återvändandeskolan riktar sig till elever med stor frånvaro i grundskolan och syftet är att få eleverna i regelbunden skolgång igen, antingen i hemklass eller i en individuellt anpassad form. Det går att läsa mer om detta här
  • Framtagandet av vad som kallas för en boendekedja för ensamkommande ungdomar. Varje ungdom har sin egen boendestödjare. Denne ska följa ungdomens utveckling och utifrån individuella behovsområden och vårdplan bistå med coaching tills ungdomen är mogen att ta hand om sig själv.

 

Men vid besöket uppkom även en hel del utvecklingsområden:

  • Samstämt talades om att kommunen behöver utveckla sitt förebyggande arbete. Diskussioner fördes även om hur det går att arbeta fram ”hemmaplanslösningar” för barn och unga och deras familjer för att förebygga placering
  • I mötet med Fackförbundet SSR och Vision informerar de om att det råder stor personalomsättning Arbetsledande personal lägger ned stora delar av sin tid på att rekrytera ny personal. Det stora tryck på varje enskild socialsekreterare som har många pågående utredningar lyftes också. De fackliga representanterna upplever att arbetet har blivit mer akutstyrt och det finns mycket begränsad tid för reflexion. Diskussioner fördes om hur personalomsättningen kan minska. 

 

Något de ville skicka med till nationell nivå är att socionomutbildningen inte är anpassad till den verklighet som nyutexaminerade kommer ut till. Den har förändrats och blivit mer forskningsinsinriktad och mindre praktisk. Man framförde också, och relaterade direkt till uppdraget, att vi inte har HBTQ-området med i bred delaktighet, vilket vi naturligtvis omgående tog till oss.

 

Under kvällen arrangerade Tyresö ett informationsmöte med allmänheten om flyktingsituationen och hur man blir familjehem för ensamkommande barn och ungdomar. Vi fick veta att ett 70-tal personer dök upp och de fick veta hur flyktingars situation ser ut, hur de tas emot i Sverige, vilka behov de har och hur Tyresös arbetssätt ”boendekedjan” ser ut. De fick också information om vilket stöd de som familjehem kan få av kommunen och från den god man som barnet/ungdomen får. En längre frågestund följde som både visade på stort engagemang och seriöst intresse. Efter mötet anmälde hela 46 familjer sitt intresse av att gå vidare i processen!

 

Här är gänget bakom informationskvällen: Socialchefen Åsa Danielsson, familjehemsmamman Semin samt Eva Sten, Leena Andersson, Eva Tullander, Akram Borhan och Charlotte Pettersson, alla från socialförvaltningen.
Här är gänget bakom informationskvällen: Socialchefen Åsa Danielsson, familjehemsmamman Semin samt Eva Sten, Leena Andersson, Eva Tullander, Akram Borhan och Charlotte Pettersson, alla från socialförvaltningen.

En handlingsplan diskuterades och vi hoppas att en sådan görs utifrån de utvecklingsområden som kommunen själv identifierat!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>