”Med fokus på de medarbetare man har och inte på de man saknar” – Växjö 9 december

kl. av | Taggar:

Vi fick ett juligt mottagande i Växjö genom att socialchefens julhälsning till medarbetarna visades, för året ett nytt grepp på tal om den digitalisering som behöver göras inom den sociala barn- och ungdomsvården!

 

Trivsel – ett nyckelord i Växjö!

Vid vårt förra besök i Växjö blev vi informerade om att man hade stabilitet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi har vid flera tillfällen hänvisat till Växjös erfarenheter både till andra kommuner och till media. Det var därför spännande att komma tillbaka och följa upp om det kvarstår och ja, det gör det, även om man även här hade känt av lite personalomsättning. Snabbt hade man därför tillsammans med medarbetarna gjort en plan för hur kommunen ska behålla medarbetare men också hur den ska rekrytera nya. Dagens besök började därför med en redovisning av detta arbete.

Bland annat ingick i satsningen ett mentorsprogram och planerade AT-tjänster i samarbete med Linnéuniversitetet. En viktig del i mentorskapet var avsatt tid i tjänsten till att vara mentor. Vidare har Växjö utökat med tre enhetschefer för att behålla små arbetsgrupper med tillgång till nära och närvarande chef. Arbetstyngdsmätning ska göras enligt en modell som tagits fram i Växjö. Planer finns även på att söka ESF-pengar för ökat administrativt stöd. Flera andra initiativ redovisades. Kontakta gärna kommunen och dess socialtjänst om du vill veta mer om satsningen.

Särskilt lyftes att det är viktigt att man inte bara pratar om den personal man inte har utan lika mycket koncentrera sig på de man har och arbetar för att behålla dem! Ingen konsult är kontrakterad i Växjö och man har endast har haft en enda tidigare. En ovanlig situation i jämförelse med den bild som på sina håll återges runt om i landet.

Trivsel är ett nyckelord i Växjö. Både trivselfika och trivselkommitté är fasta punkter i verksamhetsplaneringen!

 

Barnets bästa i Kronoberg – samarbete mellan skola, hälso-och sjukvård och socialtjänst.

Regionens företrädare berättade om länets arbete för barnets bästa i Kronoberg. Det man konkret avser är att barnens bästa i planering, bedömning och genomförande ska gå före den egna organisationens intressen. Här tydliggjordes att samverkan kommit igång med förskolan men att skolan inte har prioriterat detta.

En grund för ett gott samarbete mellan socialtjänst och skola är att förtydliga lagstiftningen och vad man kan göra inom ramen för denna inom samtliga verksamheter – viktigt att undvika fantasier om vad man kan göra. Vinster med tvärprofessionella team lyftes.

Från politiskt håll menade man att det också handlar om delaktighet från ansvariga politiker.

De orimliga dokumentationskraven diskuterades gemensamt mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården och en samstämmighet fanns om att det måste hållas tillbaka och att staten har en viktig roll här. I flera kommuner har man lyft upp vikten av att vi samarbetar med Tillitsdelegationen eftersom vi berör samma områden. Ett bekymmer som även andra kommuner lyft och som även lyfter i Växjö – är samarbetet med polisen. Ett exempel på detta är att det var svårt att få hjälp med handräckning då polisen menar att man inte hade resurser till detta.

Under besöket i Växjö hade vi i likhet med tidigare kommunbesök representation från både den landstingsfinansierade hälso-och sjukvården samt socionomprogrammet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>