Nacka kommun

kl. av | Taggar:

Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar.”

 

Portalparagrafen i socialtjänstlagen lever i Nackas vision och värdering. Visionen och värderingen har varit densamma i 17 år och har hållit när den diskuterats varje gång sedan dess.

 

I Nacka finns goda tekniska förutsättningar som vi inte har sett i någon annan kommun förut. Socialsekreterarna har bärbara krypterade datorer. Det ger möjlighet att ta med sig datorn vid uppföljning av barn och ungas behov vid placering, och socialsekreterarekan även arbeta hemifrån.

 

Tidigare har Nacka haft stabilitet i personalgrupperna för socialsekreterare som arbetar med barn och unga, men nu har det blivit större omsättning. Vid besöket var 7 av 47 tjänster i arbetet med barn och unga vakanta. Samtidigt har 83 procent av socialsekreterarna mer än fyra års arbetslivserfarenhet. De var överrens om att de måste vända trenden till en lägre personalomsättning. Chefer och politiker menar att de har förutsättningar för att skapa en bra social barn- och ungdomsvård där personlen vill stanna.

 

Utmaningar som Nacka presenterade under dagen för den närmaste tiden/åren

  • Ökad befolkning
  • Nya och högre krav från medborgare i form av ökad service, enkel handläggning och en större grad av transparens i arbetet
  • Samverkan mellan socialtjänst och förskola/skola, som har så många aktörer.
  • Samverkan med arbets- och företagsnämnde och arbets- och företagsenheten – ekonomiskt bistånd och flyktingfrågorna
  • Bostadsbristen
  • Att hinna med utredning och placera ensamkommande barn i familjehem och HVB
  • Att hinna med tidiga insatser och biståndsbedömda insatser
  • Personalrekrytering.

 

I Nacka har de infört SkolFam för att förbättra skolresultaten för placerade barn. Det är socialtjänsten som följer upp barnens skolresultat. I Nacka har barn och unga mycket höga skolresultat – bland de högsta i Sverige. De berättar att de har arbetat mycket för att få upp lägstanivån. Jag hoppas förstås att skolan även tar ansvar för kommunens arbete med SkolFam.

 

En av cheferna i kommunen menade att vi måste våga tänka nytt och titta på en myndighetsutövning som är mer öppen och serviceinriktad – precis som vårdcentralerna är.

 

1100 barn per år kommer via anmälan eller ansökan i kontakt med mottagningsgruppen. Det uttrycktes en vilja att kunna nå dessa barn innan de kommer till mottagningsgruppen. Representanter från den sociala barn- och ungdomsvården menar att det borde finnas ett skolteam som arbetar förebyggande i skolorna.

 

Även här finns ett stort utvecklingsområde i samarbetet mellan socialtjänsten och psykiatrin. Kommunens erfarenhet är att psykiatrin har dragit ner på resurser och att mycket av det som skulle vara delat ansvar hamnar på kommunen att ta ansvar för.

 

Input till nationell nivå

  •  Nationell nivå bör ha större tillit till kommuners egna arbete och minska på tillsyner och regler. En av politikerna berättade om sina erfarenheter från bankvärlden, där de fick inspektionen att förändras från kontroll till att bli en verktygslåda för utveckling och förbättring. Det var en lång process men resultatet blev delaktighet istället för en rädsla att göra fel
  • De många regler som finns i stadsbidragen är ofta kortsiktiga. Det är eftersträvansvärt att förenkla detta och utöka det generella bidraget. Nu försvinner mycket tid till administration.

 

Plan för handling

Nacka behöver tid för att fundera över sin plan för handling och återkommer om detta. Jag hoppas att samverkan mellan skola och socialtjänst blir en av de delar som kommunen kommer att arbeta med tills dess att vi träffas igen om ett år, och att det samarbetet utgår från barn och föräldrar.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>