Nätverksutredningar i Laholm

kl. av | Taggar:

Laholm, som vi var i den 12 januari, var första kommunbesöket vi gjorde efter nyår. Vi träffade en ungdom som kommit ensam till Sverige. En reflektion han hade var att det sedan han kom till Sverige varit många som ställt samma frågor, om och om igen. Han tyckte att det kan vara bra att ställa sig frågorna: vad vet jag redan? och vad behöver jag veta just i detta samtal? Kloka synpunkter, då det såklart blir påfrestande för människor som kommer med traumatiska upplevelser att återberätta det de varit med om flera gånger.

Uppslutning i Laholm!
Uppslutning i Laholm!

Under mötet med de fackliga företrädarna fick vi information om en hög personalomsättning. Kommunen gjorde ett försök att förhindra detta genom ett lönepåslag med 3000-4000 kronor per månad för en tid sedan – men det har inte räckt till.

 

De fackliga företrädarna efterfrågade att få vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Idag upplever de det som att det finns ett stort glapp mellan ledning och socialsekreterarna.

 

Bara för fem-sex år sedan, 2010, krävdes lång erfarenhet för att få jobba med barn och unga. Idag är det ett arbete som nyutexaminerade får börja med direkt. Problemet är att det ofta saknas socialsekreterare som har erfarenheten och kan stötta och hjälpa de nyare, ofta yngre förmågor. Vi är många nya, men vi tillåts inte vara oerfarna. Cheferna hinner inte med det nära ledarskapet och tvingas också ibland att göra utredningar på grund av personalbrist. Det resulterar i att andra arbetsuppgifter försummas och arbetet blir mindre effektivt.

 

Under eftermiddagen träffade vi politik och förvaltning. Där presenterades ett omfattande arbete som gjorts inom äldrevården för att stödja medborgarnas självständiga livsföring utifrån ett salutogent förhållningssätt. Utvärderingar av arbetet har visat att medborgare är nöjda. Nu är ambitionen att arbetet ska vidgas och även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården.

 

Socialnämnden har slagit fast följande kärnvärden för den fortsatta utvecklingen av arbetet:

 

 • Allt som kan göras eller beslutas av brukaren/patienten själv ska göras/beslutas av dem – det ska finnas en samproduktion (medskapande, medborgare och organisationer)
 • Allt som kan utföras av tekniken ska utföras av tekniken – exempelvis e-hemtjänst
 • Allting som kan mätas ska mätas – leda för resultat
 • Allting som kan göras snabbt och enkelt ska göras snabbt och enkelt. Laholm har dygnet runt-service på sin hemsida

 

Laholm hade olika inspel till nationell nivå:

 • Var kan en kunskapsbank ”för goda exempel” på nationell nivå skapas?
 • Det skulle vara ett fantastiskt steg om vi inom ramen för arbetet kan få olika myndigheter att samverka kring inspektioner
 • Det är viktigt att samtala med universiteten om deras ansvar att tala gott om den sociala barn- och ungdomsvården.

 

Efter en lång och kreativ diskussion med fokus på det sociala arbetet och den utredande socialsekreterarens roll har Laholm lagt fram följande punkter till arbetet med kommunens plan för handling:

 

 • Utveckling av IT och välfärdsutveckling
 • Utveckla en verksamhet utifrån modellen Family by family http://familybyfamily.org.au/, vars syfte är att få familjer att få en fungerande och lycklig vardag genom bland annat stöd och dialog med andra familjer.
 • Vidareutveckla det sedan tidigare initiativet med nätverksutredningar där barnet och familjens nätverk är mer delaktiga än idag – gärna i samarbete med någon annan kommun. Ta gärna kontakt med Laholm om din kommun arbetar med nätverksutredningar för utbyte av erfarenheter
 • Medskapande tjänstedesign

 

Planen för handling förväntas vara klar om högst två månader.

One response to “Nätverksutredningar i Laholm

 1. När jag jobbade i laholm, 2006-2009 (tror jag det var). Då hade man ett nätverkslag som gjorde himla bra saker. Det gjordes fantastiska utredningar med nätverksmöten som grundmodell både för utredningen och som en del av insatsen. Jag tror tyvärr att man tog bort nätverkslaget senare men det är skönt att höra hur tanken lever kvar. Jag kommer ihåg att Laholm hade redan arbetat med saker som man fem år senare började starta upp i Stockholm och att det var en kommun som låg väl framme när det gällde nytänkande och socialt arbete. Jag minns min tid i Laholm med glädje.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>