Norrmalm stadsdelsförvaltning

kl. av | Taggar:

I Norrmalms stadsdelsförvaltning fick vi kloka tips från en tjej som berättade att hon bodde i ett familjehem men önskade att få komma hem igen. Eftersom hon ville förbereda sig på bästa sätt innan hon träffade socialsekreteraren bad hon on familjehemsföräldrarna att förse henne med frågor som de trodde att socialtjänsten skulle ställa. Hon fick en hel sida med frågor som hon funderade på inför besöket. ”Då var jag bättre förberedd på vad jag skulle säga”, sa hon.

 

Jag tycker att det var ett jättebra tips och vi tog med oss det till samtalet med chefer och politiker. Att förbereda sig för möten gör de flesta, och ett möte med socialtjänsten för ett barn kan förstås föregås av en anspänning. För att barnet eller ungdomen ska kunna få fram sitt budskap är det naturligtvis viktigt att hinna fundera och bolla lite! Vi har förstås också fått okej att skriva om detta på bloggen.

 

Vi hade också ett samtal med tjejen om relationen till socialsekreterare och vad det är som gör att det fungerar bra. ”De socialsekreterare som jag uppskattar är de som förstår mig. De som har förstått hur jag fungerar. Jag kunde säga vad jag kände för de lyssnade.”

 

Vi förde ett längre samtal om vikten av att föra dialog med barn och unga. Hur kan vi öka samtalen och medverkan från barn och unga? De visade ett spel som en utredningssekreterare tagit fram. Spelet går ut på att socialsekreterare och barn spelar tillsammans och svarar på frågor om sig själva. Med andra ord innebär det att socialsekreteraren själv behöver berätta om sig och sin situation. Utredningssekreteraren, som även varit med när ett barn och dennes förälder spelade ihop, tyckte att spelet gav bättre förutsättningar i arbetet: ”Detta gav helt ny kunskap om deras relation som vi kunde prata vidare om.”

 

Cheferna för utredningsenheten och familjerättsenheten jämförde sina arbetsmetoder och en fråga som väcktes var hur det kom sig att de inom familjerätten systematiskt talade enskilt med barn och unga men att det inte görs på samma sätt vid utredningsenheten. Jag hoppas förstås att detta diskuteras vidare i Norrmalm! Kanske något för deras plan för handling?

 

I samtal med de fackliga företrädarna fördes bland annat följande synpunkter fram kring Stockholms plan för handling:

  • Fokusera på arbetsmiljö och personalomsättning
  • Ge förutsättningar för tidigare sjukskrivna till en långsam återanpassning till arbetet
  • Ge förutsättningar för nyanställda att långsamt komma in i arbetet med exempelvis introduktion och en balanserad ärendebelastning
  • Analysera vidare kring chefernas möjligheter till ett nära ledarskap utifrån att resultatet från den tidsmätning som gjorts i Rinkeby- Kista och Norrmalm skiljer sig åt.

 

I Stockholm uttrycks inte något behov av juridiskt stöd från nationell nivå. Här finns stadsjuristerna i stadshuset som är behjälpliga med rådgivning och som även företräder socialnämnden vid LVU-förhandlingar.

 

I Norrmalm är det också första gången som vi får höra att det fungerar bra i samarbetet med barn-och ungdomspsykiatrin. De samarbetar på strategiskt nivå som också sipprar ner till samarbete kring ett enskilt barn. Vid flera tillfällen delar kommunen och hälso- och sjukvården på kostanden för placeringar som sker där barnet eller den unge är placerad på grund av både sociala och psykiatriska skäl. Föredömligt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>