”Nu har stuprören så sakteliga börjat rosta sönder”

kl. av | Taggar:

Så sa en revisor i Tierps kommun och syftade på det beslut som togs i mitten av 2000-talet; att införa en kommunstyrelse med underliggande utskott. Syftet var att få bort stuprören och båda politiska blocken var eniga i beslutet. Tierps kundservice utgör en viktig del i arbetet – hit vänder sig medborgare oavsett behov. Kundservice agerar sedan samordnare mot utskotten.

 

Men Tierp nöjde sig inte där. Politiker och tjänstemän fortsatte föra samtal om hur de kunde förbättra samverkan ytterligare. Jag blev glad av att höra socialchefen och utbildningschefen berätta om sitt nära samarbete. De lyfte vikten av att komma överrens och att skapa begriplighet mellan och inom deras respektive verksamheter för att åstadkomma goda resultat för barnen. De berättade också om deras förebyggande arbete där skola och elevhälsa har en nyckelroll. Däremot såg de stora utmaningarna i att få med barn- och ungdomspsykiatrin i arbetet.

 

Det framkom att Tierp har förhållandevis höga kostnader för placeringar av barn och unga. Därefter fördes samtal om hur dessa kostnader skulle kunna minska samtidigt som målet om att barn och ungas levnadskvalité höjs. Hemmaplanslösningar, att barn och unga som riskerar att bli placerade får bo kvar i kommunen eller hemma med olika former av stöd, fördes upp som alternativ.

 

Tierp har nyligen gjort en analys över alla särskilt ekonomiskt kostsamma placeringar. Däremot uppger de att det inte finns någon samlad analys över samtliga placeringar som genomförts över tid. För att finna strategier för hur placeringar kan undvikas behöver socialtjänsten i större utsträckning både följa upp och utvärdera placeringsorsaker, men också titta på och utvärdera de situationer som gått bra.

 

Som på många andra ställen fick de möjligheter som teknikutvecklingen ger utrymme i våra samtal. Kommunen berättade att nattsköterskor redan har ett dokumentationssystem som tillåter dem att journalföra under hembesöket. Kan tyckas eftersträvansvärt för dokumentationen även inom socialtjänsten.

 

Den mest aktuella frågan just nu handlar om de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Det innebär att många kommuner får omfördela resurser och jobba på andra sätt. Även Tierp har tagit emot ganska många ensamkommande barn och många av dessa bosätter sig i familjer som de har anknytning till. Det innebär att många av de utlandsfödda barnen bor i samma områden och går i samma skola. För att dessa barn ska få en bra integration och möta den värld vi lever i har föräldrar till elever i andra skolor hört av sig och frågat om några nyanlända kan börja i deras barns skolor istället.

 

Avslutningsvis beräknar Tierp att en handlingsplan ska ta ungefär två månader att upprätta. Vi ser fram emot den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>