Örebro – på god väg

kl. av | Taggar:

Att rekrytera och behålla socionomer – en prioriterad fråga i Örebro. Under dagen berättade representanter från Örebro om hur de arbetar med just detta, och de visade stort intresse för hur andra kommuner jobbar med frågan.

Denna broschyr möttes vi av i entrén
Denna broschyr möttes vi av i entrén

- En åtgärd som Örebro vidtar är att ha en fortbildningsdag för kommunens alla socionomer, där yrket står i fokus och yrkeskåren uppmärksammas. Liknande dagar finns redan för exempelvis lärare.

- Alla som kommer in som vikarier får efter ett år fast tjänst. Detta är något som upplevs ha stor effekt.

- Ett annat spännande grepp som Örebro tagit är att rekrytera transportörer. Detta är något helt nytt som inte dykt upp vid tidigare besök. Transportörerna är utbildade inom området och har anställts för att avlasta socialarbetare och förbättra arbetsmiljön. Socialarbetare upplever nu att de får mer tid till att sköta kontakten med invånaren.

 

Samverkan

 I Örebro finns Centrum för samverkansstöd – en funktion med syftet att stödja kommunens alla delar i sin samverkan. Häri finns SAMBA, en samverkansmetod för individärenden. Det handlar om att gemensamt hitta planer och samarbetsöverenskommelser som gagnar barnets utveckling. Detta görs av samordnare, och även invånare kan begära att en samordnare används. Både SKL och Socialstyrelsen är intresserade av metoden och har varit på studiebesök i Örebro.

 

Socialkontor Vivalla

Socialkontor Vivalla
Socialkontor Vivalla

Vivalla har genom åren varit en problemtyngd stadsdel. Rädslan för myndigheter har varit – och är – stor, i synnerhet rädslan för socialtjänsten. Bland annat med tanke på detta har Vivalla nu fått ett eget socialkontor, för att komma närmare invånarna. Det har inte varit helt enkelt att starta en välfungerande mottagning, men med hjälp av referensgrupper i området är Socialkontor Vivalla nu en bit på vägen. De har delat med sig av sina erfarenheter, från möten med myndigheter, till brev från dessa. Denna kunskap har varit ovärderlig. Vid invigningen av socialkontoret kom många invånare för att lyssna, dela med sig och träffa andra.

 

Universitetet

Från universitets håll framfördes att de är väl medvetna om dagens utmaningar. För att utbilda socionomer som stannar kvar knyts teori och praktik tätt samman under utbildningen. Utbildningsansvariga ser nu över om det finns ytterligare möjligheter att utöka utbildningen med fler, korta praktikperioder. Det finns även planer på att återinföra gemensam utbildning med sjuksköterske- och lärarutbildningen – något som funnits tidigare. Både universitetet och kommunen såg stora fördelar i att arbeta och planerade under dagen redan för nästa samverkansmöte dem emellan.

 

Ser fram emot att höra mer om Transportörer, SAMBA och Socialkontor Vivalla vid konferensen i höst.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>