Östersund den 26 november 2015 – Minskad frånvaro med Närvaroteamet

kl. av | Taggar: ,

Glädjande möte med medborgare

I Östersund träffade vi en ungdom och dennes mamma. Jag vill börja med att skriva att det i sammanhanget känns viktigt att nämna att det för ungdomen och mamman var okej att vi skriver om samtalet här i bloggen. Samtalen vi har med medborgare är mycket värdefulla– vi får feedback på socialtjänstens arbete, förslag och idéer, frågor och framför allt engagemang som vi tar med oss i uppdraget! I ett inlägg från besöket i Motala kommer jag att ägna hela texten åt ett möte med barn, unga och vårdnadshavare.

 

Både ungdomen och mamman är mycket nöjda med kontakten som de har med den sociala barn- och ungdomsvården. Mamman berättade att hon har fått mycket bra uppbackning av socialsekreteraren och att hon är tillgänglig när det finns behov. ”Jag är fascinerad av hennes sätt att jobba. Hon är lyhörd och intresserad”. Mamman berättade att socialsekreteraren lyssnat på hennes, pappans och pojkens tankar om situationen. ”Hon såg mig som mig, pojken som pojken och vi som oss”.  Sonen har även träffat socialsekreteraren i enskilda samtal och han tycker att han blivit lyssnad på: socialsekreteraren har ställt frågor och han har svarat. Flera andra vuxna har tidigare frågat hur det är med honom, men det är först när han träffat socialsekreteraren som han berättat så mycket som han gjort. I samtalet fick vi även veta att de var nöjda med kommunens Närvaroteam.

 

Närvaroteamet

Närvaroteamet är ett samarbete mellan Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting för att förebygga längre frånvaro från skolan. Elevhälsans uppgift är att snabbt mobilisera (utöver barn och vårdnadshavare) kompetenser från aktuell skola, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen och eventuella andra aktörer som är berörda. Närvaroteamet gör en snabb kartläggning av situationen och tillsammans med elev, föräldrar och skola upprättar de en plan för fortsatt arbete. Det går att läsa mer om Närvaroteamet här.

 

Här finns en artikel om att Östersund har lyckats minska långtidsskolk!

 

Fackliga företrädare

De fackliga företrädarna beskrev en social barn- och ungdomsvård med utmaningar. De tycker att det kvalitativa sociala arbetet i dagsläget är eftersatt. Personalomsättningen har ökat kraftigt det senaste året och det är svårt att rekrytera personal. ”Det krävs tid för förändringsarbete. Man kan åstadkomma stora resultat som inte kostar särskilt mycket pengar men det tar tid”.

 

Socialsekreterarna hinner ta om hand anmälningar och göra omedelbara skyddsbedömningar, men utredningarna blir lidande. Det kan ta upp till en eller två månader efter att en anmälan kommer innan utredningarna hinner påbörjas. De önskar också bättre samverkan med psykiatrin.

 

Satsning i förvaltningen

Både chefer och politiker är medvetna om det ansträngda läget för den sociala barn- och ungdomsvården och de har avsatt ytterligare medel för att förbättra situationen. De ska bilda en ny enhet med åtta behandlare och en chef som ska jobba med bland annat:

  • praktiskt kompenserande stöd i hemmet
  • stöd i hem när det kommit in en anmälan om oro för ett barn för att undvika snabba drastiska placeringar
  • stöd till föräldrar till familjehemsplacerade barn.

Östersund har också anställt en person som kommer att arbeta 50 procent för att avslasta socialsekreterarna med administrativt stöd.

 

Utöver detta diskuterades mycket och länge hur kommunen på olika sätt arbetar och vill arbeta för att öka kvalitén i den sociala barn- och ungdomsvården. Till Plan för handling diskuterades bland annat:

  • att inhämta medborgarnas synpunkter på verksamheten i utvecklingsarbetet
  • att rekrytera personal
  • att ge förutsättningar för mer tid för det sociala arbetet för att öka kvaliteten
  • en bättre samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin
  • att utveckla kvalitetsindikatorer
  • att utveckla samarbetet med socionomutbildningen.

 

Östersund satsar på den sociala barn- och ungdomsvården i budgeten för 2016 och den känns mycket roligt! Det ska bli spännande att se vad Östersund väljer att arbeta vidare med i sin Plan för handling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>