Positiv dag i Ludvika, den 22 oktober 2015

kl. av | Taggar:

I Ludvika träffade vi bland annat en ungdom, fackliga företrädare, chefer, politiker och regionala utvecklingsledare som berättade om det goda arbete som görs i den sociala barn- och ungdomsvården. Men de berättade också om utvecklinspotentialen som finns.

 

Medborgares synpunkter
I onsdags skrev jag ett inlägg om bland annat behovet av mer flexibla öppettider. I Ludvika inledde vi dagen med att träffa medborgare som efterfrågade just detta – en mer tillgänglig socialtjänst med bättre öppettider, så barnen inte ska behöva missa skoltid och för att det kan vara svårt för föräldrar som jobbar att ta sig från arbetet. I takt med att samhället förändras uppkommer nya behov av större flexibilitet – detta gäller även socialtjänsten. De belyste också vikten av att bättre kommunicera med barnen.

 

Förvaltningens synpunkter
Ludvika hade, fram till den 22 oktober, tagit emot 56 ensamkommande barn och ungdomar. Idag är de uppe i 82 (vilket kan jämföras med 22 under hela 2014) och vi fick igår reda på att de inte längre mäktar med att ta emot fler. Kraven på skyndsamhet och flexibilitet ökar och kommunen hinner inte längre med i att följa upp och ge det stöd till barn och unga den önskar. Idag hjälper medarbetare från andra arbetsgrupper till i grupper som tar emot ensakommande barn och unga, vilket enligt en chef medför en risk för att det ordinarie arbetet utarmas.

 

Ludvikas socialtjänst har skickat ett brev till alla familjehem där de berättar att de, med tanke på den höga arbetsbelastningen och det stora fokus som finns på att ta emot ensamkommande barn och unga, kanske inte är lika tillgängliga som vanligt. De vill fortfarande gärna att man tar kontakt med dem, men känner ett behov av att förklara varför det eventuellt kan ta längre tid för dem att svara , ett bra initiativ.

 

Låg personalomsättning
Ludvika är ännu en kommun vi möter som inte känner igen sig i bilden av att socialsekreterare slutar och flyr yrket. De arbetar på olika sätt för stabilitet. Bland annat har kommunen ett avtal med högskolan vilket gör att socialtjänsten regelbundet tar emot praktikanter. Detta utbyte leder till att många söker sig till kommunen efter studierna. Flera av studenterna har skrivit examensuppsatser som är användbara för socialtjänsten.

 

Diskussioner kring innehåll i Ludvikas Plan för handling

  • Ett övergripande strategiskt mål i Ludvika är att göra barn och unga mer delaktiga i alla kommunens verksamheter och därför är det viktigt att hitta sätt för att göra verkstad av den ambitionen. Ett område som skulle kunna vara en del att ha med i Ludvikas Plan för handling.
  • Behovet av att ha med socialtjänsten  i samhällsplaneringen är viktigare än någonsin och även detta är ett område att ha i åtanke när Ludvika gör sin Plan för handling.
  • Under dagen fanns den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården representerad. Det var mycket uppskattat! Tillsammans diskuterades hur socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård gemensamt kan arbeta för att förbättra det förebyggande arbetet.
  • Vid nästa besök kommer  medarbetare och förtroendevala från vård- och omsorgsområdet att vara med. Det tycker jag är bra. Då det tillför ett perspektiv inte minst från funktionsnedsatta barn och ungas behov.

 

I Ludvika var SKL:s utvecklingsledare för Dalarna med och även vid några andra kommunbesök har utvecklingsledare deltagit. Detta har varit mycket bra, då vi tillsammans kunnat beskriva vårt gemensamma arbete för att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Oavsett om vi tillhör SKL eller Socialdepartementet har vi samma syfte, och som jag nämnt tidigare – det krävs en gemensam kraftsamling!