MerSam och samverkan mellan skola och socialtjänst i Rinkeby-Kista

kl. av | Taggar: ,

”Det är inte mer pengar som primärt behövs, snarare lugn och ro för att kunna arbeta med de svårigheter som redan finns i till exempel personalomsättningen. Det görs ekonomiska satsningar men det innebär inte automatiskt att det blir någon skillnad.”

Rinkeby-Kista
Fackliga representanter i Rinkeby-Kista!

I Rinkeby-Kista är personalomsättningen en utmaning. Det finns stöd och många chefer, men man saknar erfarenhet och kompetens. ”Det viktigaste nu blir att titta på hur vi får medarbetare att stanna”, sa en deltagare under mötet med politik- och förvaltningsledning. Samtidigt sa de fackliga representanterna att lönesättningen uppmuntrar de som byter jobb snarare än de som stannar kvar på sin arbetsplats och utökar sin kompetens. De lyfte det som viktigt att lönesättningen finns med i kommunens Plan för handling.

 

 • Rinkeby-Kista är ambassadörer för stöd till de allra mest utsatta. De jobbar med specialpedagoger som möter utsatta barn och unga. Sju barn och unga har nu gått två terminer och har studenter som kontaktpersoner. Läsförmågan har blivit betydligt bättre sen de fick stöd!

 

 • Verksamheten jobbar med att bli bättre på att lyfta fram det som är roligt och fungerar bra och ställde sig frågan ’kan grupptryck göra det enklare att uttala sig kritiskt om socialtjänsten?’.

 

 • Det är idag svårt för placerade barn i jourhem att byta skola. Här lyfte Rinkeby-Kista sitt eget ansvar och menade att det är viktigt att planeringen av skolgången finns med redan inför att ett barn ska placeras. De menar att här har skett en förändring i synen på risken att flytta en elev ifrån en väl fungerande skolgång. Därför är de stödinsatser som Rinkeby-Kista bland annat beskriver i Föräldraguiden om stöd till familjer på hemmaplan oerhört viktiga. För yngre barn som är i behov av skydd är det svårt att hitta jourhem, vilket gör att skolan anpassas till det hem som hittas. Detta är idag en utmaning i stora delar av landet. Hoppas att det uppdrag Socialstyrelsen får för att informera om jour- och familjehem kan leda till en förbättring!

   
 • Rinkeby-Kista ingår i pilotprojektet samverkan skola och socialtjänst (PPSS) som ska stärka barns skolgång genom stöd från multikompetenta team, där yrkesverksamma från både skola och socialtjänst gemensamt arbetar med barnen.

   
 • MerSam-projektet – ett svar på socialtjänstlagens portalparagraf om att frigöra enskilda och gruppers egna resurser! I MerSam-projektet samarbetar barnavårdscentralen och socialtjänsten. De gör gemensamma hembesök till nyblivna föräldrar för att förebygga psykisk ohälsa bland barnen. Projektet vänder sig till förstagångsföräldrar som erbjuds sex planerade hembesök fram till dess att barnet är 18 månader. Föräldrarna ska på detta sätt få hjälp att upptäcka sina egna styrkor och på så sätt förstärka sin egen föräldraförmåga.

 

I stadsdelens egna anteckningar skrevs dessa punkter upp som aktuella för en Plan för handling:

 • Arbetsmiljön – ökad delaktighet för personalen
 • Arbetsbelastningen
 • Skev lönesättning
 • Öka brukardelaktigheten för medborgare
 • Rekrytera och behålla personal
 • Följa upp måluppfyllelse i arbetet
 • Försöka arbeta förebyggande så mycket som möjligt
 • Försöka arbeta mot att kunna ge insatser utan utredning
 • Se över dokumentationen

 

Det ska bli intressant att se hur Stockholms Plan för handling kommer att se ut efter att vi träffat Norrmalms stadsdel och den centrala förvaltningen i Stockholm strax innan jul!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>