Samverkan och användarvänlig kommunikation på Gotland!

kl. av | Taggar: , ,

Gotland skiljde ut sig från alla andra kommuner som vi besökt. Vid diskussionen med politiker och chefer blev de förvånade över att inte hälso- och sjukvården blivit inbjudna till diskussionerna. Så intressant – det är en viktig fråga. Jag är noggrann med att poängtera att kommunen har det yttersta ansvaret för den sociala barn- och ungdomsvården. Men för att barn ska få den trygghet och det stöd de behöver är hälso- och sjukvården och tandvården viktiga samarbetspartners – vi träffar ju samma barn och unga. Framöver får vi vara noggranna med att även bjuda in samarbetspartners inom hälso- och sjukvården!

 

Region Gotland har precis tagit fram en folder som beskriver vilket stöd barn, föräldrar och familjer kan erbjudas från kommunen. Foldern är pedagogisk och ger medborgarna en bra översikt, men har även skapat viktiga interna diskussioner om hur arbetet bedrivs och vem som ska göra vad. Det känns modernt och som en del i tiden att arbeta med mer användaranpassad och uppsökande kommunikation! De skulle dessutom ta fram en broschyr till som handlar om det hälso- och sjukvården erbjuder.

 

Förvaltningschefer för socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning samt kultur- och fritidsförvaltning utgör tillsammans med medarbetare och folkhälsochefen BarnSam. Inom BarnSam finns även verksamhetsnära chefer som möts i samarbete cirka en gång i månaden. Just nu arbetar de tillsammans med följande projekt:

 

  • Samordnad individuell plan
  • Skolnärvaro och resultat
  • Föräldraskap och kognitiva svårigheter
  • Barn placerade i familjehem och HVB
  • Barn som nära anhöriga
  • Små barn med utvecklingsförseningar.

 

Personalomsättningen är låg

Region Gotland stack också ut när det gäller omsättningen på personal. De hade inte någon större omsättning bland de utredande socialsekreterarna. Däremot var det många nyanställda inom familjehemsvården. Detta kan dock förklaras med att det nyligen var flera som gått i pension.

 

Ensamkommande barn

Ledningen för politiken och förvaltningen är överrens om att de behöver rekrytera fler socialsekreterare och skapa en ny enhet för mottagandet av ensamkommande barn. En av cheferna sa: ”Kommuner och regioner går före i dagsläget. Staten hinner inte med i utvecklingen. I detta (den rådande situationen med många ensamkommande) frigör vi en del av det som vi tidigare låst in. Vi frigör oss från ramarna och hittar nya lösningar i krisen.”  I en annan kommun vi besökte tidigare i höstas var det en annan chef som sa att ”Vi som arbetar inom socialtjänsten är som bäst när det är kris”. En av förmånerna med kommunbesöken är att vi får ta del av så mycket engagemang och så mycket vilja till att lösa problem på bästa sätt!

 

Det var stort intresse från media på Gotland. I efterhand har jag också blivit intervjuad av Gotlands Allehanda, en artikel som förhoppningsvis kommer imorgon!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>