Sandviken samarbetar med högskolor och universitet

kl. av | Taggar:

Denna morgon var jag inbjuden till riksdagens socialutskott på en offentlig utfrågning om ensakommande barn och unga. Så mina medarbetare Petra Rinman och Eric Hetting inledde kommunbesöket i Sandviken utan mig och jag anslöt till eftermiddagens diskussion.

Redan under morgonen uppmärksammade en av enhetscheferna kommunens två största utmaningar: personalomsättningen och mottagandet av ensamkommande barn och unga.  

Politik och verksamhet
Politik och verksamhet ska samverka för att bli en mer attraktiv arbetsgivare med bättre personalförsörjning

Vid besöket fick vi möjlighet att tala med en vårdnadshavare som hade synpunkter på skolan som hennes son hade gått i. Om sonen hade fått hjälp i skolan och blivit utredd i ett tidigare skede hade han sluppit misslyckas. Pojken har nu bytt skola och här får han den hjälp han behöver. Denna berättelse känns också igen efter snart 50 kommunbesök. Det känns som att föräldrar får bevisa och bevisa innan stöd sätts in. Det blir viktigt att lyfta för diskussion vid nästa myndighetsdialog.   Fackliga representanter tillsammans med medarbetare efterfrågade bättre IT-stöd för att effektivisera arbetet och bli en modern socialtjänst. De uttryckte även en oro för den höga personalomsättningen och att de har behövt ta in konsulter i verksamheten. De hade goda erfarenheter av de flesta konsulterna men det resulterar i en bristande kontinuitet för barnen. Konsulterna är också kostsamma. Det finns dock medarbetare som väljer att stanna, och orsakerna till det återgav en av socialsekreterarna: ”Jag trivs med jobbet, jag trivs i gruppen och jag trivs med chefen. Dessutom har jag nära till jobbet. Det är viktigt för mig”.   En annan socialsekreterare sa att en framgångsfaktor är när alla på enheten jobbar tillsammans. ”Det är en skön avlastning när man gör något jättesvårt, men man gör det ihop”, berättade hon och syftade på att de får stöd av varandra och hjälps åt i tuffa situationer. I Sandviken åker chefer från socialtjänsten ut till högskolan för att föreläsa. De menar att det är en viktig del för att fånga upp studenter, berätta om kommunens barn- och ungdomsvård och visa vilka de är. Samtidigt har det vid föreläsningarna blivit tydligt att många elever har en negativ bild av socialtjänsten. Jag tycker det är ett bra initiativ att samarbeta med högskolorna. Jag hoppas att fler kommuner tar efter Sandviken i det avseendet, och att de lyckas bidra till att nyansera den bild som ges av socialtjänsten ute på landets högskolor och universitet.   I Sandviken diskuterade de vikten av att kommuner behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare. Det är många som attraheras av privata företag. Vi fick under förmiddagen se en arbetsannons där ett privat företag på ett nedvärderande sätt beskrev kommunal verksamhet – ”har du tröttnat på att tjäna lite och vara överbelastad i ditt arbete?” frågade den. Eftersom Sandviken är en av de kommuner som i mätningen visar att socialsekreterarna ägnar mest tid med barn och unga föreslogs under eftermiddagen att Sandviken i sina annonser skulle kunna börja använda ”hos oss får du mycket tid med barnen” och hänvisa till mätningen. Ett kommunalråd reflekterade över kommunen som arbetsgivare:   ”Man lägger inga resurser eller något fokus på forskning och utveckling i kommuner. Det är märkligt med tanke på att det är just detta som företag skryter om. Det är viktigt för att bli en attraktiv arbetsgivare. Hur man ska vara en attraktiv arbetsgivare handlar inte bara om lön – det håller bara tills någon bjuder över. Det handlar också om hur man utvecklar sig själv”.   Till Sandvikens plan för handling togs följande punkter upp:

  • Personalförsörjningen är den viktigaste frågan. Den måste förbättras. Hur kan kommunen underlätta rekrytering? Här lyftes behovet av att jobba med självbilden i socialtjänsten. Sandviken vill behålla och förstärka socialsekreterarnas direkttid med barn och unga. Det innebär att de kommer fokusera på administrativa resurser för att frigöra tid för socialsekreterare.
  • Fokusera mer på utveckling av verksamheten och att hinna ta del av forskning.
  • Förebyggande arbete.
  • Öka samverkan och synliggöra den. 

Medskick till nationell nivå:

  • Lägger man över mer ansvar och resurser i kommuner och på socialtjänsten borde man fundera över att ge mer resurser.
  • Den nationella och regionala nivån behöver också vara med och förändra bilden av den sociala barn- och ungdomsvården.
  • Här vill jag återigen skicka ett budskap till högskolorna. Ni är viktiga i att förmedla att den kommunala barn- och ungdomsvården är viktig och vi är många som behöver vara med och försöka förändra arbetsförhållandena och bilden av arbetet!

Vi ser fram emot Sandvikens plan för handling!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>