Sista kommunbesöket – Gotland

kl. av | Taggar:

Det besök vi gjorde på Gotland var det sista i raden av de 50 kommuner som ingått i samarbetet. Vi var alla tre med vid besöket och hade dessutom sällskap av Karin Blomgren ifrån Socialdepartementet. Vid alla besök har vi mötts av stort engagemang och många medarbetare såväl som förtroendevalda – både från kommun och landsting.

 

Sen Gotlands plan för handling i september 2016 godtogs av socialnämnden har arbetet fokuserats på tre områden:

 

Utbildning, stabilitet och kompetens

  • Gotland verkar för att få en socionomutbildning till ön, och är i slutförhandlingar med Ersta-Sköndal för att få till detta. Det är svårt att locka socionomer men kommunen är aktiv vid studentmässor och har tagit fram broschyrer för att marknadsföra sig.
  • För att öka tiden med barn, unga och familjer har arbetsuppgifter som inte kräver socionomexamen inventerats. Verksamheten har sedan rekryterat socialassistenter som upplevs göra stor nytta och avlastar socionomerna.
  • Gotland håller ögonen på arbetsmarknaden i Finland, där det råder brist på jobb för socionomer.

Placerade barn och ungdomar

  • För att stärka och kvalitetssäkra den egna familjehemsorganisationen har socialnämnden gett utökad budget till socialförvaltningen.
  • Både lärare och beteendevetare har anställts för att komplettera och stödja verksamheten i arbetet.
  • Kommunen verkar för att förhindra uppbrott och onödiga miljöombyten. Gotland har bland annat inrättat ett HVB för utredning och behandling av föräldrar och barn tillsammans.

Samverkan

  • Gotland har följt en arbetsmetod som Nacka och Sollentuna tidigare använt, en typ av målgruppsinventering: För att få en bild av de barn och unga som är aktuella för socialtjänsten gör man en inventering utifrån olika aspekter och frågeställningar. Syftet är att se hur man kan bygga en bättre organisation för att finnas för barn, unga och deras familjer.

 

Under eftermiddagen var särskilt fokus på samverkan och vi fick berättat för oss om bland annat

  • Ett jättejobb har gjorts kring SIP. Gotland har tagit fram en manual över vad SIP är och en guide med tips för hur man går tillväga vid SIP-möten. Mer om detta finns att läsa på gotland.se/sip. Dessutom har kommunen även haft gemensamma utbildningar för de som jobbar inom olika verksamheter. I april var det ungefär 200 medarbetare på utbildningen som pågick under en halv dag. I och med utbildningen kunde verksamheterna effektivisera och synkronisera sina arbeten och skala bort överflödigt dubbelarbete.
  • Psykiatrin har tillsammans med socialtjänsten ett socialpsykiatriskt team. Syftet med teamet är att minska antalet placeringar och arbeta förebyggande. Uppdraget är att träffa 20 familjer med ungdomar som är nära placering. Medarbetare sorterar vilka insatser som är på gång, vilka som är hjälpsamma och vilka som inte finns. Alla barn och unga gör en självskattning både i början och i slutet av processen för att se hur deras välmående utvecklats. 4 av dessa 20 har blivit placerade, jämfört med samtliga 20 som förmodligen hade blivit placerade utan arbetet.

En viktig del i arbetet är att politiken är involverad, att det finns samförståelse och långsiktighet i arbetet. Ett par kloka ord från politisk representation får avsluta detta inlägg: ”Det gäller att hålla i och hålla ut. Arbetet får inte byggas på eldsjälar utan på strukturer. Ser man detta som en långsiktig lösning så finansierar detta sig självt.”

Gotland kommer vid slutkonferensen i Stockholm att bidra med två seminarier som vi ser fram emot. Det ena handlar om socialpsykiatriska team som arbetar i förebyggande syfte, och det andra om en kartläggning som gjorts för att få veta mer om de barn och unga som verksamheten är till för.