Stabil arbetsgrupp i Hagfors

kl. av | Taggar: ,

Under ett par dagar i mitten av oktober besökte vi Hagfors och Torsby, två kommuner med vacker värmländsk skog och glittrande vatten. Vid besöken deltog Yvonne Lennemyr från Region Värmland. Bra, tycker jag, då det adderade ett regionsperspektiv till diskussionerna. I det här inlägget berättar jag om besöket i Hagfors – Torsby är näst på tur.

 

Låg personalomsättning

Inom barn- och ungdomsenheten har Hagfors i dagsläget en stabil arbetsgrupp. Vi fick berättat för oss att det för några år sedan var många som slutade på grund av hög arbetsbelastning, höga krav och långa geografiska avstånd, och att det i tillägg till det periodvis förekom långa sjukskrivningar.

 

Det är mycket kul att höra att Hagfors lyckats vända situationen! Några faktorer till detta fördes fram, bland annat att

  • de jobbar kontinuerligt på att den goda känslan i gruppen ska bestå
  • de får extern handledning
  • personal stöttar varandra och hjälps åt
  • de inom barn- och ungdomsenheten jobbar med både utredning och uppföljning, vilket gör att man har varierande arbetsuppgifter – något medarbetarna tycker är roligt.

 

Upphandling

I Hagfors tog man upp något som flera kommuner har nämnt – problemen med upphandling. Mycket tid och resurser läggs på upphandling, men det var ingen som kunde se att det leder till vård och behandling av högsta kvalitet.

 

Regionalt samarbete i familjehemsvården

Som en liten kommun har Hagfors svårt att rekrytera och utreda familjehem. Hagfors ska därför samarbeta med andra kommuner i regionen för att få en gemensam familjehemsvård, och detta var något de verkligen såg fram emot.

 

Ensamkommande barn

Situationen beskrevs som orimlig. Många ensamkommande barn och unga tas emot i Hagfors. De arbetar utifrån barnets bästa men klarar inte längre av att leva upp till alla delar av regelverket. Flera kommuner i Värmland, däribland Hagfors, har arbetat med att ligga före i planeringen med platser för barn och unga som ska placeras. Det arbetet klarar de heller inte av att upprätthålla längre. Hagfors hoppas på att IVO har överseende med detta.

 

Första linjen

Kommunen berättade även om VISIT som är en mottagning för barn, unga, deras familjer och unga vuxna. Det är ett treårigt samverkansprojekt mellan landstinget i Värmland, skola och socialtjänst i Hagfors. VISIT vänder sig till boende och studerande i Hagfors och syftar till att förebygga och behandla psykisk ohälsa genom att jobba i första linjens vård med råd, stöd och behandling. Det går att läsa mer här

 

Fler saker som diskuterades

  • Kommunrevisionen önskar en tätare dialog med IVO, Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen för att undvika dubbelarbete i kommunen.
  • Hagfors önskar ett förtydligande från staten om vad som gäller avseende bistånd kontra service.
  • Avsaknaden av effektstudier gör det svårt att veta vad kommunens insatser ger för effekt.
  • Barn och ungas delaktighet, kärnfull dokumentation och bättre regional samverkan kring rekrytering och utredning av familjehem var utvecklingsområden som diskuterades att ha med i Plan för handling.

 

Region Värmlands närvaro ledde till diskussioner om att de behovsområden som lyftes lokalt även ska integreras i det regionala utvecklingsarbetet. Det kommer att ta lite tid att förankra, vilket gör att Hagfors plan för handling förväntas vara klar i början av januari 2016.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>