”Vågar vi inte pröva för framtiden så kan vi inte ändra den” – Hedemora

kl. av | Taggar:

Under eftermiddagens samtal med politiker och chefer visades ett stort intresse för att vara med i utvecklingsarbete kring ny teknik. IT-chefen deltog! Han var mycket intresserad av att utveckla och förbättra tekniken för socialsekreterare men poängterade att det tar tid och att det krävs stöd från både politisk ledning och förvaltning. Vid sittande bord gavs detta stöd.

Morgonsamling med fack, medarbetare och chefer
Morgonsamling med fack, medarbetare och chefer

Förbättra förutsättningarna

Under dagen diskuterades hur arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården skulle kunna bli bättre i Hedemora. Bland annat fördes följande punkter fram som viktiga:

 • teknikutveckla för att använda tiden bättre,
 • bra arbetsmiljö med ordentliga rum för socialsekreterarna då det råder trångboddhet,
 • besöksrum som är lämpade för medborgarna,
 • möjlighet till att få tid att arbeta ihop sig när personalgruppen är ny,
 • prioritera barnskyddet och skala av andra icke nödvändiga arbetsuppgifter,
 • viktigt att känna att det går att göra ett bra arbete,
 • utvecklat samarbete med hälso- och sjukvården.

 

- Det är alltid ett problem när det gäller två huvudmän. Det är oftast inte några problem när det gäller ren sjukvård eller socialtjänst. Problemet är när det är lite mer tveksamt och det behöver samarbetas, sa en av politikerna.

 

Diskussion om att få med barn och vårdnadshavares synpunkter på verksamheten. De skulle vilja göra mer på detta område. Kommunchefen menade på att vi alla kan ställa sig frågor när vi inte kommer vidare ställde några frågor när arbeten som man önskar komma igång med inte kommer igång:

 • Varför görs det inte?
 • Kan jag inte?
 • Förstår jag inte?
 • Vill jag inte?

 

Arbete på regional nivå

Britta Johnsson, utvecklingsledare i region Dalarna berättade att de på regionalnivå arbetar med att:

- Föra in Västernorrlandsmodellen i kommunerna för att få till ett systematiskt arbete med att inhämta barn och ungas erfarenheter.

- Ta fram en utbildning för administratörer som söker anställning i kommunerna.

- Ta fram en regional utbildning för personal på HVB då det sker stora nyrekryteringar inom dessa verksamheter.     

 

Längre erfarenhet av mottagande av ensakommande barn

Hedemora har tagit emot ensakommande asylsökande barn sedan 2009. Då tog de emot 9 barn. -”Det var stort.” sa socialchefen. Under 2015 tog Hedemora emot 170 barn.

 

- 170 barn blir ett stort antal ärenden i socialutskottet. 340 ärenden på ett år. Ett stort ansvar, men vi vet vad vi ska göra. Vi har systemen klara. Nu är det mycket en resursfråga, berättade socialchefen.

 

Hedemora har klarat av detta. Barnen är placerade i kommunens HVB, privata alternativ och i familjehem. En av socialsekreterarna gav en eloge till familjehemsrekryterarna för deras otroliga arbete som bedrivits och bedrivs för att få fram familjehem till barnen och ungdomarna. Det stora mottagandet har gjort att de har skapat en särskild enhet för detta. 170 barn som är placerade innebär förstås ett stort arbete.

 

- Vi har tagit emot och nu ska vi ta omhand – vi har barn spridda i hela landet. Språket är vårt verktyg. Vi får inte alltid tag på tolkar och då sker det ofta på telefon. Det är en utmaning, sa sektionschefen för avdelningen för barn och familj.

 

Hedemoras medskick till nationell nivå:

- Socialtjänsten önskar en prioriterad väg in i hälso- och sjukvården och tandvården.

- Nationella satsningar kommer i oordning. Det hamnar säckar med pengar på olika håll och till olika projekt. Det skulle vara bättre om kommunen själv fick prioritera hur medlen ska användas till.  

- Det efterfrågades fler genomlysningar av andra verksamheter. Till exempel önskar Hedemora en nationell samordnare med likadant uppdrag som mitt, men inom hälso- och sjukvården, för att synliggöra gamla strukturer och arbetssätt som är förlegade.

- De önskar sammanhållen information på nationell nivå. Nu upplever de att informationen spretar (budskapet från oss var kunskapsguiden).

- Att nationell nivå även vågar ta bort regler och inte bara lägga till,

- Förenklad återsökning av medel för ensamkommande.

- Vikten av att utbilda fler socionomer – det måste finnas en långsiktighet kring utbildning med både grundutbildning och vidareutbildning.

 

Plan för handling:

 • Hedemora ska försöka få med landsting och skola till nästa års besök,
 • arbetsmiljö,
 • utveckla en medskapande social barn- och ungdomsvård
 • teknikutveckling.

 

Hedemora har för avsikt att leverera en plan för handling under mars månad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>