Verksamheten i Helsingborg arbetar innovativt med brukare som utvecklare

kl. av |

I Helsingborg har värden i medarbetarundersökningen under de senaste åren försämrats och personalomsättningen har ökat. I det fackliga samtalet bekräftades bilden, ett område som Helsingborg lyfter i sin Plan för handling och som de dessutom har gjort en åtgärdsplan utifrån. I Helsingborgs Plan för handling ingår även ’brukare som utvecklare’. Där ska brukare tillsammans med medarbetare identifiera områden som är av betydelse för båda parter.

 

 • Det finns fler områden som vi fastnade för i Helsingborg. Bland annat har kommunen utifrån medborgarnas behov identifierat att flera romska barn är överviktiga och det fanns ett behov av stöd till familjerna kring detta. Socialtjänsten har därför tillsammans med sjukvården och skol- och fritidsförvaltningen startat ” samverkan mot övervikt”, där syftet är att minska romska barns övervikt. Varje barn får en individuell handlingsplan där matlagningskurser, kost- och näringslära och fysiska träning är exempel på aktiviteter som genomförs. 

 

 • I Region Skåne har Helsingborg tillsammans med nio andra kommuner en gemensam socialjour. De funderar nu över att även inrätta en gemensam familjerätt. Spännande!


 • I likhet med många andra kommuner lyfte Helsingborg att föreskriften om att inleda utredning när barn bevittnat eller blivit utsatta för våld har ökat antalet utredningar. Många av dessa utredningar leder inte till insatser. Det är ett svårt område men genom föreskriften har socialtjänsten beskurits från sin egen förmåga att bedöma om en utredning ska inledas eller inte.

 

 • I Helsingborg har en satsning på utökad bemanning också gjorts. Man har bland annat tillsatt tre tjänster som arbetar med utredning av barn och ungas behov och en person som arbetar med familjehem.

 

 • En medarbetare menade att mottagandet av ensamkommande barn gjort att politiken öppnat ögonen för den sociala barn- och ungdomsvården. Under våra kommunbesök har vi precis som i Helsingborg fått del av goda ting som kommer ur den ansträngda arbetssituationen, ett eget blogginlägg kommer att fånga dessa goda ting!

 

 • Helsingborg har också förstärkt och förlängt introduktionen för socialsekreterare i samverkan med socialhögskolan. Det blir intressant att följa.

 

Vårdnadshavare

Vi träffade flera vårdnadshavare under besöket i Helsingborg, och de bekräftade det vi hört av barn och vårdnadshavare i andra kommuner.

 

 • Socialtjänsten måste bli bättre både på att informera om sin verksamhet och att kommunicera bättre kring ärenden som rör barn, unga och deras familjer. Socialtjänsten behöver bli bättre på att samtala med och lyssna på barn och unga.

 

 • Förbättra bemötandet av medborgare och att inte döma någon i förväg är också områden som återkommer i de samtal vi fört i kommunerna.

 

Fack - ”Det behövs resurser och långsiktighet – det måste finnas”

 

 • Fackliga representanter upplever sig sakna stöd från politik och verksamhetschefer. De skulle önska att cheferna bjöd in till samtal för att tillsammans lösa situationen.

 

 • Kontrollen i samhället har ökat vilket gör att socialsekreterarna fokuserar mer på om alla dokument är korrekt skrivna istället för att arbeta med medborgaren.

 

 • Ett längre fysiskt avstånd, med chef i annan byggnad, leder inte till en ökad förståelse för det gemensamma arbetet.

 

 • Facken önskar att i det i planen för handling görs utrymme för en analys av de faktiska behoven som finns för att sedan bygga sin verksamhet kring dessa.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>