Vetlanda den 17 november – Höga förväntningar på nya BBIC och mer samverkan

kl. av | Taggar:

Ensamkommande barn den stora utmaningen

Vetlanda skulle ta emot elva ensamkommande barn under året, men till besöket som vi gjorde den 17 november hade de tagit emot 80 barn. Vetlanda uppmärksammade oss på, precis som flera andra kommuner, att Migrationsverket ligger efter i sitt arbete med att betala ersättningar. Vetlanda ska nu ansöka om ett avtal för att ta emot 80 ensamkommande barn även nästa år.

 

Det finns inte längre några platser på kommunens hem för vård eller boende. Det bor flera barn i varje rum. Utredda familjehem har inte längre möjlighet att ta emot fler barn. ”Vi är i en krissituation och då måste man lämna den modell som vi har jobbat efter i kommunen”, sa en av de ansvariga cheferna för mottagandet av ensamkommande barn. Samtidigt anmäler många familjer sitt intresse för att bli familjehem, men de hinner inte utredas. Ansvaret för att följa upp placerade barn och att göra uppföljningarna mer sällan diskuterades. Trots omständigheterna får vi aldrig glömma Vanvårdsutredningen och erfarenheterna som inhämtades där.

 

Skola och socialtjänst i samverkan kring tidiga insatser

I blogginlägget från Torsby skrev jag om skolchefens och socialchefens goda samarbete. I Vetlanda har skolan och socialtjänsten också tagit initiativ till ett utvecklingsarbete i tidiga, samordnade insatser. En arbetsgrupp har bildats för att under året ta fram en modell för hur de ska jobba gemensamt med att i ett tidigt skede ge barn stöd. Det hoppas jag se mer om i kommunens Plan för handling!

 

  • En av kommunens utvecklingsledare berättade att de arbetar med ”hållplatser för lärande. Hållplatsernas övergripande syfte är ett systematiskt kollektivt lärande av det vardagliga arbetet och en möjlighet för den enskilde medarbetaren att utveckla sin professionella kompetens genom att få del av kollegernas erfarenheter. Hållplasterna för lärande syftar till att involvera och engagera medarbetarna i kvalitetsarbetet med brukaren i fokus. En guide för hur chefer kan driva på kvalitetsarbetet är under framtagande. Jag ser fram emot att ta del av guiden när den är färdig och få möjlighet att sprida detta goda exempel för lärande på bloggen.

 

  • Fackliga företrädare och förvaltningsledning berättade att personalomsättningen är hög i gruppen som jobbar med placeringar och kommunen anstränger sig för att komma tillrätta med situationen. Vetlanda deltar bland annat i ett arbete med att mäta socialsekreterares arbetstyngd. Mätningen, som redan gjorts en gång, görs en gång i månaden och om ungefär ett år kommer resultatet att publiceras. Chefer och socialsekreterare diskuterar arbetssituationen utifrån det som visas i mätningen varje månad. Det känns bra att de kontinuerligt tar upp arbetssituationen – den kan svänga snabbt.

 

  • Fackliga företrädare har höga förhoppningar om att det nya BBIC ska vara enklare att använda. Vetlanda har dock svårt att se att de ska klara av att utbilda medarbetare utifrån det stöd som Socialstyrelsen ska erbjuda och efterfrågade fler utbildningar från Socialstyrelsen.

 

  • Jag avslutar dessvärre detta inlägg med en tråkig punkt. Återigen får vi höra att flera högskolor avråder socionomstuderande att söka arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är mycket allvarligt! Vi behöver en gemensam kraftsamling där vi vänder på situationen, och där är inte minst nyexaminerades kunskaper och perspektiv viktiga! Chefer berättade om hur de hört förvånade nyexaminerade säga ”det fungerar ju bra här!”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>