”Vi ser nu ljuset i tunneln”

kl. av | Taggar:

Tyresö befinner sig på en genomgripande förbättringsresa. Andre vice ordförande i socialnämnden Anna Lund inledde med att berätta att Tyresö håller på att vända det tuffa läge kommunen befunnit sig i inom den sociala barn och ungdomsvården. ”Vi ser nu ljuset i tunneln. Utifrån våra olika roller är det viktigt att vi inger hopp och skapar förutsättningar för invånarna och medarbetare.”  

tyreso2Efter Anna Lunds inledning presenterade IFO-chefen och verksamhetschefen för barn och unga uppriktigt hur Tyresö arbetat med sin plan för handling sedan förra besöket. Men beskrev ett läge där det inte ens fanns socialsekreterare att fördela ärende till och att läget var så allvarligt att man fick använda sig av en krisplan i sitt prioritetsarbete. Förvaltning och politik arbetar nära varandra i uppbyggnadsarbetet av den sociala barn-och ungdomsvården.  Det som har varit det absolut viktigaste i Tyresös arbete har varit att bygga grunden för verksamheten att vardagen helt enkelt ska fungera. Men som sagt; efter kris kommer utveckling!

Nu är samtliga chefstjänster tillsatta och två metodstödjare på plats. Att Tyresö tar situation på allvar och gör något åt den har bidragit till att det goda rykte som verksamheten tidigare har haft håller på att rehabiliteras vilket märks genom att medarbetare nu ringer till Tyresö för att fråga om där finns lediga tjänster. Jag hoppas att Tyresö vill dela med sig av sin pågående förbättringsresa vid vår slutkonferens.

Tyresö är också som en kommun bland fyra med i ett strategiskt Traineeprogram för att hitta framtida medarbetare till socialtjänsten. Också det av intresse för slutkonferensen!

tyreso1Efter presentationen av Tyresös plan för handling berättade de att de undersöker alternativa forum för att möta invånare, exempelvis via caféer. Hoppas att de involverar sina invånare i detta arbete och frågar dem vad de tycker är bra forum. De har också anlitat Maskrosbarn för att anpassa texterna på webben till barn och unga.

Under sin föredragning återkom de flera gånger till ett arbete som utgjort en stabilitet för barn, unga och deras familjer när det hade varit som tuffast inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi fick se en film som beskrev hur Tyresö arbetar familjeorienterat och där vuxenenheten på ett tydligt och strukturerat sätt arbetar med barnenheten. Vinsten i detta är bland annat att man nu tidigare upptäcker missbruk och att vuxenenheten fått ett tydligare barn- och familjeperspektiv. Här finns mer information.

Det blev avslutningsvis en bra diskussion mellan utbildning, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Landstingsrepresentanterna lyfte upp bristen på information ifrån socialtjänsten när ett barn är placerat i aktuellt län. Vi måste ju veta för att kunna kalla till barnvårdscentralen, hälsoundersökningar samt till tandvården.

De lyfte också upp arbetet mellan barnavårdcentralen och socialtjänsten i Rinkeby Kista med gemensamma hembesök till förstagångsföräldrar. Detta lyfte även vi upp i bloggen vid vårt besök i Rinkeby Kista som ett mycket bra exempel på samverkan och tidiga och förebyggande insatser. Läs gärna det blogginlägget här och utvärderingsrapporten ifrån Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting 2015: ”Utökat barnahälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar – samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby Kistas socialtjänst”.

Johan Kejerfors, studierektor på Stockholms universitet, var medveten om när praktiken framförde att elever fått rekommendationen att hålla sig borta från socialtjänsten. Han betonade dock att detta inte är okej, och uppmanade att kontakta honom när de hör något sådant. Han hoppades även få en inbjudan till personalmöten för att kunna berätta om det arbete som görs på universitet och högskola och slå ett slag för de många avancerade kurser som erbjuds inom socialt arbete. ”Det är dags för hela professionen att ta det steget, att ha en vidareutbildning”, sa han. Avslutningsvis berättade Kejerfors att söktrycket till socionomutbildningen på Stockholms universitet fortsatt är högt. Till vårterminen finns det 200 platser och 4000 sökande. Det gör utbildningen till den näst mest sökta i Sverige.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>