Från ord till handling

kl. av | Taggar:

Igår hade vi alltså det första samrådsmötet i uppdraget. Samrådet arrangerades tillsammans med ansvarig minister Åsa Regnér. Jag hade höga förväntningar på eftermiddagen med tanke på det pressade läget i den sociala barn- och ungdomsvården. Därför kändes det viktigt med produktiva och kärnfulla diskussioner om verksamheternas förutsättningar och förslag på förändringar.

IMG_0083

 

De förhoppningar jag hade inför mötet infriades, vi behöver det engagemang som alla bidrar med. Inlägg och diskussioner var kreativa, men kanske viktigast är de konkreta förslagen – både vad gäller sina egna insatser men också vad som kan göras tillsammans. Bland annat:

  • Skapa bättre förutsättningar för en social barn- och ungdomsvård där barn och unga är delaktiga
  • Gör orosanmälningar sökbara
  • Utveckla gemensam verksamhetstillsyn mellan myndigheter där det är möjligt.

Samverkan på nationell, regional och kommunal nivå diskuterades också. Under mina inledande kommunbesök har jag uppmärksammat att det finns behov av att tydliggöra sammanhanget och kunskapsspridningen mellan nivåerna. Det kan nog vara bra att vi alla funderar över hur vi var och en kan bidra till att förbättra området.

Samverkan i form av förebyggande arbete betonades och tidiga insatser lyftes fram som ett utvecklingsområde. Det är viktigt att skola, socialtjänst, hälso-och sjukvård och polis samverkar och att den kunskap och de välfungerande arbetsmetoder som finns används och sprids. Bland annat uppmärksammade polisen vikten av samverkan mellan polis och socialtjänst. Som ett gott exempel lyftes sociala insatsgrupper.

Det andra samrådsmötet har bokats in till den 16 mars. Då hoppas jag även att Datainspektionen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket kan delta.

One response to “Från ord till handling

Comments are closed.