Om bloggen

Den här bloggen är till för dig som vill vara med i det viktiga arbetet att driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet så att barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver.

Group of Friends Smiling

Uppdraget

Uppdraget som nationell samordnare har jag fått av regeringen. På Socialdepartementets hemsida kan du läsa om Uppdraget och planen för genomförandet av uppdraget.

Regeringens hemsida http://www.regeringen.se/artiklar/2015/03/kraftsamling-for-att-starka-den-sociala-barn–och-ungdomsvarden/