Återbesök i Fagersta

kl. av |

Vid återbesöket i Fagersta började vi med att reflektera kring vad som hänt sedan det förra besöket 2016. Här fick vi information om två nya spännande arbeten

 

Inkludera flera – ett arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv

Tanken med projektet är att motverka segregation och utanförskap, samt främja integration och inkludering. Ett inslag i detta är medborgardialoger som ska resultera i konkreta förslag på hur kommunen tillsammans med övriga delar av samhället ska inkludera flera.

Arbetet har tilldelats medel från staten och följeforskas från Uppsala universitet.

 

Öka barntiden

Tidsmätningen som gjordes vid det första kommunbesöket visade att Fagersta tidsmätning låg nära genomsnittet när det gäller barntid och administration. Däremot ägnades hela 16 procent av tiden till förflyttning, att jämföra med nio procent i genomsnitt för alla kommuner.

Efter mätningen har Fagersta beslutat att öka den direkta tiden till barn, unga och familjer genom:

- att avlasta socialarbetarna från administration med hjälp av att anställa fler handläggare, familjehemssekreterare och en ytterligare chef

- bättre logistik geografiskt. Skype används oftare och då inte för att byta bort direkttid utan för att öka kontakten och tillgängligheten

- satsningar på it-. Alla handläggare har fått nya bärbara laptops som inte är mycket större än en ipad

- närmare och förstärkt vägledning i ärenden

- en ny mätning ska göras i november 2017.

 

Satsning på forskning och utveckling

-JP-net – en databas med rättsfall – har alla tillgång till!

- I processledarens (som de tidigare enhetscheferna nu benämns) arbetsbeskrivning ingår att vara uppdaterad i forskning

-1 tjänst som specialistsocionom.

 

Inte helt lätt att arbeta med SIP:ar

Svårigheter att arbeta med SIP som upplevdes som tungarbetat lyftes. Om skolan och IFO fanns inom samma organisation såg man flera tidsvinster.

 

Mobila team

Ett mobilt stödteam som genom dialog och samtal skall vara en resurs
ute i samhället har anställts. Teamet består av fyra personer med olika bakgrund och där flera språk finns representerade. De fyra arbetar förebyggande, bland annat med fältarbete och i samverkan med andra aktörer i samhället.  Tanken är att de ska åka runt i samhället och kunna arbeta direkt i familjerna.

Vi ser fram emot Fagerstas bidrag vid spridningskonferensen i Stockholm i höst.