Efterfrågade PowerPoints från alla konferenser

kl. av |

IMG_0339-besk

Dagarna vi haft tillsammans i Malmö, Linköping, Göteborg, Luleå och Stockholm har präglats av värme, engagemang och vilja. Kunskaper har spridits för att förbättra det allra viktigaste – det yttersta skyddsnätet för barn som far illa eller riskerar att fara illa, med och för barn och ungdomar. Tack alla!

Under en hel dag på varje plats har den sociala barn- och ungdomsvården stått i centrum. Mycket förbättringsarbete av olika slag har presenteras av kommuner, av enskilda medarbetare, av fackliga företrädare, av universitet och högskolor, av forskare, av myndigheter, av den politiska ledningen, av socialutskottets ordförande, av SKL med flera, med flera. Pågående utredningar med bäring och påverkan på den sociala barn-och ungdomsvården har också presenterats och konferensdeltagare har fått möjlighet att lämna inspel.

Moderatorerna Nicolina Fransson, Vidar Andersson, Sarah Britz, Mikael Lekfalk samt Åsa Ljusberg modererade oss skickligt så att vi höll tiderna i ett späckat program. Tack för det! Tack också till seminarievärdarna som på alla orter varit oss behjälpliga så att även seminarierna har flutit på och vi ha hållit tiderna.

 

IMG_0340

Dialog, samtal och inbjudan till inspel

Under konferenserna har vi i plenum rapporterat om läget för de regeringsbeslut som fattats inom ramen för uppdraget. Flera beslut innebär utvecklingsarbete som sträcker sig över flera år. Besluten i sin helhet publicerade vi på bloggen inför konferenserna i början av juli och för dig som inte hunnit läsa var publiceringsdatumen den 3 maj och 7 juli.

Behov av konkret arbete – här och nu – har  tydligt framkommit i de olika dialoger vi fört inom den nationella samordningen. Det var därför viktigt att återkoppla om besluten under alla konferenserna. Eftersom några beslut sträcker sig över flera år så gavs möjlighet att lämna inspel såväl vid föreläsningarna som efteråt då föreläsarna lämnade sina kontaktuppgifter.

IMG_0338-besk

Bidrag från unga med egna erfarenheter

Den förra konferensen, som hölls i augusti 2016, genomförde vi i samarbete med organisationen Maskrosbarn. Många barn och ungdomar deltog och bidrog med kunskaper om hur den sociala barn- och ungdomsvården kan och måste bli bättre. Flera inspel från barn och unga, med egen erfarenhet av den sociala barn-och ungdomsvården, har bidragit och bidrar i regeringsbesluten om innovationsguiden, förnyelselabbet, kommunikationsuppdraget sockom och dokumentationsuppdraget.

Jag ser fram emot Maskrosbarns konferens i december då fler gemensamma förslag ifrån barn, ungdomar och socialarbetare kommer att presenteras om hur vi tillsammans kan göra den sociala barn och ungdomsvården begripligare och ännu bättre.

Tack till värdkommunerna och tack till körerna och kommunalråden som välkomnade oss och satte den sociala barn-och ungdomsvården i sitt sammanhang.

IMG_0341Här finner du powerpoints från alla konferenser:

170829 Malmö

170901 Linköping

170912 Luleå

170904 Göteborg

170919 Stockholm

Film på Youtube: Socialtjänster om Innovationsguiden

Artikel: Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården genomförde sin slutkonferens i Göteborg på Göteborgsregionens kommunalförbunds webbplats