Gryningdagen

kl. av | Taggar:

Den 19 oktober gjorde vi två väldigt intressanta och lärorika studiebesök vid två olika enheter inom Grynings verksamhetsfält i Göteborg. Dagen inleddes med besök på Lilla Torp som tar emot ungdomar mellan 12 och 21 år med komplex psykosocial problematik. Där finns både en akutenhet och en uppdragsenhet.

gryningdagen2

Akutenheten arbetar både med att skapa lugn och ro för ungdomen och att hjälpa till med att bearbeta den uppkomna situationen. Uppdragsenheten arbetar med utredningar men även med motivationsarbete, till exempel inför fortsatt kvalificerad behandling på annan institution. Man betonade vikten av skolgång, och hade på Lilla Torp en pedagogisk enhet som hjälper ungdomen med sin skolgång.

Efter besöket på Lilla Torp tog vi oss till en annan enhet inom Grynings verksamhetsområde; Birkahemmet. Birkahemmets målgrupp är spädbarn och föräldrar som är i behov av stöd och hjälp under första levnadsåret samt spädbarnsfamiljer där det bedöms föreligga ett skyddsbehov.  Birkahemmets fokus ligger på den tidiga anknytningen mellan förälder och barn och arbetar med motivation, stödinsatser och akutinsatser. Tillsammans med föräldrar och socialtjänst formuleras målen vid varje placering med utgångspunkt från barnets behov. Man erbjuder samspelsbehandling, även under utredningstiden.

Vi diskuterade bland annat den möjlighet som en vistelse vid Birkahemmet innebär där man tidigt kan fånga upp problem och svårigheter och därmed kunna gå in med hjälpinsatser i ett tidigt skede och att man kan arbeta parallellt med utredning och behandling.

Dagen efter medverkade vi i Gryningdagen. Det är andra året som vi är med vid dessa dagar som denna gång riktat blicken mot den sociala barn- och ungdomsvården och fokuserade särskilt på barn och unga i samhällsvård. Syftet med dagen var att, med utgångspunkt i den sociala barn- och ungdomsvårdens nuvarande situation:

  • lyfta de möjligheter till förbättringar som kan identifieras i redan existerande kunskap,
  • och fundera över vilka förändringar som är nödvändiga för att förbättra situationen, för de unga som är placerade i dygnsvård idag.

    Knas hemma berättar om sina erfarenheter och idéer
    Knas hemma berättar om sina erfarenheter och idéer

En bra dag, med en inspirerande Olivia Bergdahl som kryddade konferensen lite extra. Olivia är författare och estradpoet som 2016 fick Sveriges Radios novellpris. Dagen avslutades med ett panelsamtal under ledning av dagens konferencier Kattis Ahlström utifrån vad gör vi här och nu utifrån de kunskaper vi redan har för att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Min bestämda uppfattning är att många verkligen arbetar för att förbättra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>