Haninge och Kalix

kl. av | Taggar: ,

Utöver de 52 kommunbesöken som gjorts inom ramen för uppdraget har vi gjort en hel del andra aktiviteter. Bland andra några extrabesök i kommuner som velat ta del av våra erfarenheter som en viktig del i det egna utvecklingsarbetet. Besöken i Haninge och Kalix har varit sådana besök.

 

Haninge

I Haninge var engagemanget stort med många frågor och reflektioner kring arbetet med att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Bland annat sa en deltagare att ”Vi måste skapa goda förutsättningar för att de barnsamtal som förs ska bli av god kvalitet.”

 

Flera personer lyfte behovet av förändring i den sociala barn- och ungdomsvården, att verksamheten måste tänka nytt och våga försöka med nya lösningar istället för att vara låsta vid de metoder som finns. ”I förändringarnas tider borde förutsättningarna vara som bäst”, sa en av deltagarna klokt.

 

Hur det ska göras möjligt för att underlätta socialsekreterarna arbete diskuterades också. Efter presentationen av uppdraget sa en deltagare: ”Vi måste frigöra tid för socionomer. Kanske genom administratörer. Projektorer och taligenkänning skulle kunna skapa ett medskapande.”

 

Förra året tog Haninge emot 200 ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och hade ett avtal för att ta emot 35. ”Det var en turbulent höst då vi tog emot och gav tak över huvudet. Vi blev tagna på sängen.” Haninge har ett centrum för nyanlända (CMN) där skola, socialtjänst, skolsköterskor med flera är delaktiga. Här går det att läsa mer om det. De nämnde även Origo, ett centrum för hedersrelaterat våld som samtliga kommuner i Stockholms län är med i, som ett gott exempel. Här går det att läsa mer om det.

 

De önskar få ta del av exempel på kommuner som lyckats förvalta det nationella stödet. De efterfrågade också som många andra effektstudier på olika insatser.

 

Kalix

 Efter besöket i Haningen for vi vidare till Kalix. En sådan förflyttning inom Sverige blev påtaglig när vi i Haninge möttes av sol och värme och vårkänslorna kom krypandes, för att i Kalix möta härligt vinterväder, sol och hög luft med massor av snö, så inbjudande det också!  När vi kom till Kalix på kvällen så började arbetet direkt genom att socialchefen, som tyvärr inte kunde vara med vid vårt besök nästa dag bjöd hem oss till sig tillsammans med IFO-chefen, trevlig samvaro med givet samtalsämne, hur gör vi den sociala barn och ungdomsvården attraktiv igen!

 

Dagen därpå träffade vi socialnämnden som var mycket engagerade och intresserade av uppdragets resultat. Jag och Inger Kyösti på Kommunförbundet Västernorrland presenterade våra respektive erfarenheter från socialtjänsten och diskuterade dess utmaningar tillsammans med socialnämndens ledamöter. De var särskilt intresserade av de kommuner som säger att de inte känner igen sig i den bild som målas upp om den sociala barn- och ungdomsvården utan har kontinuitet i sitt arbete både för barn och medarbetare. Intresset var också stort för var i landet samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin fungerade.

 

Under eftermiddagen träffade vi representanter från skola och socialtjänst. De kunde identifiera sig med varandras utmaningar. I båda verksamhetsområdena handlar det om att frångå stuprör och arbeta mer över gränserna. De poängterade vikten av att arbeta förebyggande. Gemensamt framförde såväl skolan som socialtjänsten byråkratiseringen av såväl undervisningen som det sociala arbetet. Vid våra kommunbesök har vi ofta landat i att ökade administrations- och dokumentationskrav inte endast är ett socialtjänstbekymmer utan att detta även finns inom andra välfärdsområden och det var därför intressant att diskutera detta även med skolpersonal. ”Knäpp oss inte på näsan, hjälp oss istället”, sa en medarbetare och syftade på olika inspektioner och tillsyner.

 

Några ord från Inger Kyösti får avsluta detta inlägg.

 

”Besöket uppskattades mycket av socialsekreterarna i Kalix. De beskrev en bekymmersam situation då de har en mycket stor personalomsättning. De har svårigheter att få socionomer till utlysta tjänster och att behålla de redan anställda. Arbetsgivare och medarbetare bedriver nu ett intensivt arbetsmiljöarbete där de tillsammans försöker hitta och genomföra konkreta förbättringar. En förbättringsåtgärd är att anställa administrativ personal; framöver får de en administratör per fyra socialsekreterare. En annan är att möjliggöra att socialsekreterarna kan arbeta hemifrån ibland. Socialsekreterarnas engagemang och vilja att medverka till en förbättrad situation går inte att ta miste på! En riktig kraftsamling!”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>