Idag lanseras bloggen för den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården

kl. av |

Här på bloggen kan du följa arbetet kring den gemensamma kraftsamlingen för en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet. Jag, Cecilia Grefve, har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med kommunala företrädare för minst 50 kommuner och andra aktörer driva på utvecklingen så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver. För att lyckas med detta behöver vi på lokal, regional och nationell nivå hjälpas åt. Det finns stora utmaningar inom den sociala barn- och ungdomsvården som behöver åtgärdas. Samtidigt finns det också goda exempel, vilket det sällan talas om. Vi behöver därför också lyfta det goda arbete som görs.

Barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Régner vill ha återkoppling var tredje månad om vad som kommer fram i arbetet. Detta för att eventuella åtgärder inte ska behöva vänta till att uppdraget är avslutat i april 2017. En kraftsamling görs inte av en person utan kraftsamlar det gör man tillsammans. Jag kommer därför i bloggen ofta använda begreppet vi och med det vill jag understryka den breda delaktighet som finns i uppdraget men också att vi:et omfattar Petra Rinman som arbetar tillsammans med mig.