Rapport för inspiration, skillnad och reflektion

kl. av |

Idag publiceras slutrapporten Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid. Fredagen den 15 december överlämnades rapporten till Åsa Regnér. En artikel om detta finns att läsa på regeringen.se.

 

Nat samordnaren överlämnar rapport 690px

Förhoppningen är att rapporten ska inspirera, göra skillnad och leda till reflektion om hur barnens och ungdomarnas delaktighet och medskapande kan öka i det egna vardagsarbetet. Den ska också bidra till nödvändiga systemförändringar vilka i sin tur bidrar till att vi vågar utmana hindrande gränser för helhetssyn.
Bloggen kommer att vara tillgänglig för läsning till och med september 2018 . En del hänvisningar till bloggen sker i slutrapporten.

Alla kommuner som deltagit samarbetet har bidragit med en plan för handling. Utifrån dessa planer har Vision arbetat fram 101 förslag för fortsatt förbättringsarbete inom socialtjänsten. Förslagen finns nedtecknade i foldern Från plan till handling – 101insatser för en förbättrad situation i socialtjänsten.

God Jul och Gott nytt år med förhoppning om en hållbar framtid.