Utgångspunkt: Samarbete går inte att välja bort då barnen finns i alla verksamheter

kl. av | Taggar:

Med tydligt uppdrag ifrån kommunfullmäktige samverkar sedan flera år tillbaka tre förvaltningar i Hässleholms kommun för och med barn och unga och deras familjer.

hassleholm2

Under besöken i kommunerna och vid alla möjliga andra dialoger samt vid samtal med enskilda kommuninvånare så har behovet av samverkan lyfts upp som en avgörande framgångsfaktor för att få rätt och samordnat stöd i rätt tid. Ibland kan man bli förvånad över att just samverkan ses som en framgångsfaktor eftersom vi ju under många år har arbetet just med att samverka, men kanske vi inte alltid byggt vår samverkan utifrån kommuninvånarnas resurser och behov utan mer utifrån hur vi har varit organiserade.

 

Händer det då ingenting på området? Jo, det gör det. Oerhört mycket faktiskt, men det finns en del knäckfrågor kvar för att underlätta samverkan som gäller lagstiftning, föreskrifter, antal planer som enskilda ska förhålla sig till etc. Men utifrån de förutsättningar som nu finns besökte vi, Kjerstin Bergman SKL, och jag tillsammans med två regionråd ifrån Region Skåne Hässleholms kommun som har som signum ­ – ”Samarbete 3 förvaltningar – socialtjänsten, skolan och omsorgen”.

 

Grunden för arbetet med 3 förvaltningar lades 2011, då de tre förvaltningarna gav ett uppdrag till Örebro universitet om att ta fram ett förslag för förbättrad och mer effektiv samverkan. Utgångspunkten var att samarbete inte går att välja bort då barnen finns i alla verksamheter. Uppdraget resulterade i att varje förvaltning och nämnd skulle fortsatt ansvara för sina verksamhetsområden men med gemensamma arbetsutskott. Vidare ledde det till att kommunen strukturerade upp det tidiga arbetet på två nivåer; service (till alla), riktat stöd (på selektiv nivå).

 

Numera arbetar de 3 förvaltningarna arbetar under parollen ”Tidiga insatser under samma tak i Hässleholms kommun”

hassleholm1

Verksamheterna har gemensamma mål utifrån barnens och ungdomarnas behov:

  • God hälsa             
  • Lyckas i skolan      
  • Trygghet i hemmet

 

När det gäller arbetet med riktat stöd arbetar ett team med medarbetare från skola, omsorg och socialtjänst gemensamt kring barn med särskilda behov av insatser och arbetet samorganiseras av de tre förvaltningarna. Arbetet fungerar bra. För socialtjänstens del skulle det dock underlättas om det fanns en lagstiftning som gav möjlighet att ge individuellt anpassade insatser utanför myndighetsutövningen. Ett resultat av arbetet med tidiga och samordnade insatser är att man skönjer en mindre ökning av anmälningar än andra jämförbara kommuner i regionen.

 

I kommunen finns många andra verksamheter som arbetar tvärsektoriellt. Ett annat intressant exempel är arbetet med föräldrastöd för nyanlända föräldrar, bl.a. för arabisktalande grupper. I verksamheten som går under namnet ”Älskade barn” får nyanlända föräldrar utbyta erfarenheter om barn och föräldraskap samtidigt som de får möjlighet att träffas och knyta kontakter med andra föräldrar.

 

Det tvärsektoriella arbetet utvecklas hela tiden och bygger på att man implementerar samtidigt som man utvecklar. Det är inga separata projekt utan personalen jobbar både i utvecklingsarbetet och i sitt vanliga arbete!

 

En spaning som både Kjerstin och jag gjorde under dagen var att man återkommande använde begreppet ”soc” och vi undrar vad det står för? Är det ett begrepp som håller på att bli etableras? Vi har exempelvis Maskrosbarn ”Pimpa soc” och webbplatsen ”Koll på soc” som Socialstyrelsen och Barnombudsmannen tagit fram. Samtidigt ser vi ett värde i att använda begreppet socialtjänst, inte minst med tanke på att nästan alla verksamheter idag arbetar med tjänstedesign. Vi har redan begreppet ”tjänst’ i vårt verksamhetsnamn och visst betyder det något i mötet med dem som söker våra tjänster?

 

Tack för en bra och inspirerande dag i Hässleholm, vi ser verkligen fram emot att följa ert fortsatta arbete när ni nu ska koppla på fler av regionens delar i ert kommunala samverkansarbete för och med barn och unga i Hässleholm.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>