”Vi måste tänka 24/7!”

kl. av | Taggar:

”Den sociala barn och ungdomsvården har de senaste åren blivit mer och mer akutstyrd, vi måste bland annat tänka nytt om hur vi har öppet inom kommunen och socialtjänsten”

I Malmö träffade jag tillsammans med Åsa Regnér Ensamkommandes Förbund!
I Malmö träffade jag tillsammans med Åsa Regnér Ensamkommandes Förbund!

Förra veckan innebar fem kommunbesök – Malmö, Trelleborg, Vetlanda, Växjö och Kalmar. Resonemang om den hårt pressande sociala barn- och ungdomsvården förs i varje kommun. Kommunerna befinner sig i olika situationer i sitt mottagande.

 

Trelleborg, som jag besökte i måndags, är den nyaste transitkommunen och har upplevt ett oerhört tryck i sitt arbete. Sen den 22 september har Trelleborg tagit emot 4015 barn. Vid samma datum hade kommunen 70 medarbetare inom verksamheten. Idag är de 250. Under helgen märkte dock Trelleborg av gränskontrollerna i färjetrafiken då betydligt färre barn kom. Det ställde naturligtvis nya frågor kring den organisation som är dimensionerad för ett högt mottagande.

 

Malmö, som vi inom ramen för uppdraget besökt en gång tidigare, berättade om en generellt mer pressad situation ifrån utredning till verkställighet. Dom berättade om en snabbt uppbyggd socialjour som endast tar emot ensamkommande barn för att annan socialjour arbetar med att ta emot övriga sociala jourärenden.

 

I Malmö råder en explosionsartad utveckling både av att starta upp nya boenden och att anställa nya medarbetare. De berättar, precis som i Trelleborg, också om nya lärdomar som situationen bidrar med. Man får in medarbetare med olika erfarenheter i verksamheterna som man inte fått tidigare och som bidrar med sin kompletterande kompentens i den sociala barn-och ungdomsvården. Exempel på detta är anställningar av personer som själva kommit till Sverige som ensamkommande barn och som nu är med och bidrar och framför allt – skapar hopp.

 

Mycket inspel kring öppettider

  • I Kalmar lyftes att den sociala barn- och ungdomsvården blir allt mer akutstyrd. Där lyftes att kommuner i samband med detta måste tänka om kring sina och sin socialtjänsts öppettider.
  • Samma sak efterfrågades och betonades redan vid vårt första kommunbesök i Malmö. Staden syftade då på att barn och unga inte kommer vidare från Malmö under helgerna, eftersom de flesta kommuner har öppet kontorstider.
  • Inte minst viktigt har förändrade öppettider efterfrågats av de barn och vårdnadshavare som vi pratat med vid våra kommunbesök. De upplever att det är svårt att gå ifrån skolan och arbetsplatsen för att besöka socialtjänsten.
  • Även fackliga representanter har haft inspel gällande öppettiderna. De lyfte flexibla öppettider ur ett arbetsmiljöperspektiv och ser att det även kan förbättra arbetssituationen för de som jobbar inom verksamheten.

 

Intressant att diskussioner om öppettider kan ge så många infallsvinklar – det visar verkligen att det är en betydelsefull fråga för många!

 

I Växjö fokuserade media på den nya placeringsformen, stödboende, och en omfattande artikel om detta gjordes i lokalmedia. I Vetlanda fördes diskussion om betydelsen av Länsstyrelsens nya tal för mottagande av ensamkommande barn, som i likhet med andra kommuner har blivit avsevärt högre.

 

Förutsättningarna i uppdraget ser annorlunda ut idag jämfört med när jag fick det. Ändå anger man vid kommunbesöken att det är angeläget att få lyfta blicken och reflektera över vad man redan åstadkommit inom den sociala barn- och ungdomsvården men också vad som behöver åstadkommes. Det ger energi i en pressad situation.

Detta är en erfarenhet som vi delar med SKL, som får höra samma sak under de länsmöten som de har och där de diskuterar arbetet som görs med deras handlingsplan. 
Sent ikväll tar vi nattåget till Östersund för att imorgon besöka den 28:e kommunen i ordningen.

 

Inom kort kommer inlägg från de besök vi gjort i Ludvika, Helsingborg, Rinkeby-Kista, Gotland, Hultsfred, Vetlanda, Växjö och Kalmar!