Vi behandlar sociala frågor för barn & ungdomar

Appen Barnsam hjälper Karlskronas socialtjänst