Vi behandlar sociala frågor för barn & ungdomar

Vad är och vad gör en kommundoktorand?