Vad är och vad gör en kommundoktorand?

Vad är och vad gör en kommundoktorand?